Dotacje Unijne dla Małopolski

4 marca 2021 Bisnes i Praca

Fundusze Unijne w Małopolsce to środki pieniężne otrzymywane od Unii Europejskiej w celu zrównoważonego rozwoju, wyrównywania szans i upowszechniania nowoczesnych technologii w krajach należących do UE.

Kto może skorzystać z funduszy unijnych w Małopolsce?

O dofinansowanie z funduszy unijnych mogą wnioskować przedsiębiorcy posiadający zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwa, ale też jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, instytucje nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia oraz instytucje wyznaniowe.

Jakie dofinansowanie można aktualnie otrzymać?

Aktywizacja zawodowa

Wnioskodawcą tego projektu może być urząd miasta lub gminy leżącego na terenie województwa małopolskiego, grupą docelową tego wsparcia będą osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, spełniające jedno z dodatkowych kryteriów przedstawionych w regulaminie.

Małopolska chmura edukacyjna

Wnioskodawcą tego projektu może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bądź oświatową, grupą docelową w szczególności są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, jak również uczniowie szkół zawodowych. Dofinansowanie będzie skierowane na realizację zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie szkół będą mogli zarówno podnieść swoje kompetencje jak i rozwijać swoje zainteresowania w danej dziedzinie. Kryteria wyboru projektu zawarte zostały w regulaminie.

Jaka może być postać wsparcia unijnego?

  • staż lub stypendium pomagające podjąć pracę osobom bezrobotnym
  • fundusz kapitałowy
  • kredyt na preferencyjnych warunkach
  • poręczenie
  • pożyczka na preferencyjnych warunkach
  • doradztwo zawodowe
  • doradztwo dla firm
  • kurs zawodowy
  • bon finansowy na odbycie szkolenia

W jaki sposób można otrzymać dotację?

Pierwszym krokiem w drodze do uzyskania funduszy unijnych jest określenie swoich potrzeb. Następnie wyszukanie odpowiadającej nam dotacji, w tym momencie warto będzie skorzystać z wyszukiwarki dotacji, bądź skorzystać z konsultacji w ramach Punktu Informacji Funduszy Europejskich, tam odpowiednio przeszkoleni specjaliści udzielą bezpłatnej informacji na temat dostępnych obecnie funduszy unijnych. Jeżeli znajdziemy interesujący nas program trzeba pamiętać o przestrzeganiu terminów każdego z etapów i złożeniu odpowiednich wniosków i formularzy. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku zostaje podpisana umowa, która zawiera wszystkie najważniejsze informacje, w tym zasady na jakich zostały przyznane środki unijne. Należy pamiętać, aby przestrzegać zasad zawartych w umowie, jeżeli beneficjent nie będzie realizował i rozliczał projektu zgodnie z wytycznymi umowy wtedy musi się liczyć z możliwością całkowitej lub częściowej utraty środków. Trzeba pamiętać, że środki unijne to pieniądze publiczne i w związku z tym nałożone są na beneficjenta pewne obowiązki. Podczas realizacji projektu pamiętajmy, że możemy liczyć na wsparcie instytucji za pośrednictwem której podpisaliśmy umowę. Końcowym etapem jest rozliczenie projektu, pamiętajmy, że po jego zakończeniu rozpoczyna się okres jego trwałości, podczas którego musimy utrzymać założone efekty projektu. Jego długość zależy od podmiotu jaki reprezentujemy.

Dowiedz się więcej na http://rpomalopolskie.pl/rjfy/pozyskiwanie-dotacji-pisanie-projektow-unijnych-malopolska.html.

4 marca 2021 Bisnes i Praca

0 Komentarze