Jak rekrutować pracowników?

25 czerwca 2020 Bisnes i Praca

Gdy wybieramy nowych pracowników, zależy nam na tym, aby byli oni zarówno doświadczeni, jak i kompetentni. Tylko wtedy można liczyć na to, że uda się nam osiągnąć sukces na rynku. Dobrze funkcjonująca kadra to także większa szansa na to, że zrealizowane zostaną cele, jakie stawia sobie organizacja. Właśnie dlatego, jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji warto zastanowić się nie tylko nad tym, kogo poszukuje się do pracy, ale i nad tym, gdzie można znaleźć takiego pracownika.

Jak szukać pracowników?

Już na wstępie wskazane jest podjęcie decyzji dotyczącej optymalnego procesu rekrutacyjnego. Tylko wtedy uda się wybrać takiego pracownika, który będzie spełniał wszystkie wymagania stawiane przed nim. Konieczne jest przy tym upewnienie się, że posiada on nie tylko wymagane od niego umiejętności zawodowe, ale również tak zwane kompetencje miękkie takie, jak choćby zaangażowanie, motywacja, umiejętność pracy w zespole i uczenia się. Ważne jest także to, aby dla pracownika istotne znaczenie miały wartości, które przyświecają firmie. Powinna być to osoba nie tylko kompetentna, ale i lojalna.

Naturalnym pierwszym wyborem jest zwykle samodzielna rekrutacja. Niestety, często okazuje się, że nie jest ona wolna od wad. Kosztuje sporo i zabiera wiele czasu, gdy zaś nie ma ani doświadczenia, ani właściwych narzędzi rekrutacyjnych, należy liczyć się z tym, że oczekiwany efekt będzie oddalony. Aplikacje kolejnych kandydatów powinny zostać poddane analizie, potem zaś możliwy jest wybór tych z nich, z którymi warto porozmawiać. Nawiązanie kontaktu z kandydatami także nie jest proste. Konieczne jest choćby umówienie dogodnego dla każdej ze stron terminu spotkania.

Co nam da agencja rekrutacyjna?

Innym rozwiązaniem, którym warto się zainteresować, jest skorzystanie z możliwości, jakie stwarza rekrutacja zewnętrzna. Firmy poszukujące pracowników pozwalają na spore oszczędności. Nie trzeba ponosić dużych kosztów związanych z prowadzeniem rekrutacji, trudno przy tym nie docenić oszczędności czasu. Ten może być spożytkowany na inne działania, a tym samym – na rozwój firmy. Oczywiście, konieczne jest podkreślenie, że nie ma wcale obowiązku zaakceptowania każdego kandydata przedstawionego przez agencję rekrutacyjną. Zatrudniający zawsze ma wybór i prowadzi dialog z agencją, co wskazuje na elastyczność takiego rozwiązania.

Agencje rekrutacyjne sprawdzają się dobrze także wtedy, gdy pojawia się konieczność pozyskania pracownika jak najszybciej. Potrafią selekcjonować pracowników, dzięki czemu nie trzeba obawiać się do tego, że do firmy trafi osoba przypadkowa. Samodzielna rekrutacja wiąże się z koniecznością oczekiwania, że potencjalny kandydat zgłosi się sam. Tymczasem agencje przeważnie posiadają własne bazy grupujące osoby poszukujące pracy oraz te, które mają zatrudnienie, są jednak zainteresowane jego zmiana. Innym argumentem przemawiającym za taką formą rekrutacji jest możliwość skorzystania z narzędzi pozwalających na weryfikowanie kandydatów. Pomagają także większe kompetencje oraz doświadczenie osób zatrudnionych w takich agencjach. Dzięki temu przygotowanie listy kandydatów na dane stanowisko przestaje być czasochłonne.

Artykuł powstał we współpracy z firmą https://www.sp.pl/

25 czerwca 2020 Bisnes i Praca

0 Komentarze