Język szwedzki jako przedmiot zainteresowania tłumaczy

18 sierpnia 2020 Bisnes i Praca

Szwedzki to język indoeuropejski przynależący do grupy języków północnogermańskich. Mylą się jednak osoby przekonane o tym, że mamy w jego przypadku do czynienia z językiem jednolitym. Można mówić w jego przypadku o wielu wyraźnych dialektach ze znaczącymi różnicami między sobą. Gdy więc mamy na myśli urzędowy język szwedzki, w rzeczywistości myślimy o dialekcie sztokholmskim nawet, jeśli sami nie jesteśmy tego świadomi. Warto też zauważyć, że nie jest to język wolny od zapożyczeń. Te, które najbardziej się w nim utrwaliły przywędrowały z języka niemieckiego, francuskiego, a od niedawna także z angielskiego. Obecnie mówi się o tym, że na świecie biegle językiem szwedzkim posługuje się około 10 milionów osób. Mieszkają one jednak nie tylko w samej Szwecji, ale również w Finlandii, Estonii oraz w Niemczech.

Język szwedzki i jego historia

Poszukując pierwszych śladów języka północnogermańskiego, a więc tego, z którego wywodzi się szwedzki, możemy mówić już o III wieku naszej ery, Do X wieku mamy do czynienia z pojawianiem się języków germańskich, które od tej pory będą używane na północy. Nietrudno się domyślić, że ważnym etapem na drodze do ich rozwoju okazało się również pojawienie się chrześcijaństwa, a wraz z nim decyzji o tym, aby w zapisie wspomnianych języków zastosowanie znalazł alfabet łaciński. Język szwedzki wykształcił się do ósmego wieku. W tym wielu mamy też do czynienia z jego podziałem. Tak zwany „dworski” szwedzki był stosowany przede wszystkim w Sztokholmie i z czasem zaczął się coraz bardziej różnić od tego, który był stosowany przez lud. To właśnie ten dworski język dał też początek aktualnemu szwedzkiemu językowi urzędowemu.

Język szwedzki w biznesie

Język szwedzki znajduje zastosowanie przede wszystkim w kontaktach handlowych z państwami skandynawskimi. Jest jednym z języków urzędowych obowiązujących w Unii Europejskiej, należy jednak liczyć się z tym, że na arenie międzynarodowej jego pozycja nie jest silna. Nie oznacza to jednak, że tłumacze biegle posługujący się tym językiem nie są potrzebni. W Polsce mamy do czynienia zarówno z przekładami z języka szwedzkiego na polski, jak i w odwrotnym kierunku. Dobre biuro tłumaczeń stara się zresztą współpracować z szerszą kadrą tłumaczy opierającą się nie tylko na tłumaczach zwykłych, ale i na przysięgłych. Więcej na alingua.pl >> https://

Tłumaczenia z i na język szwedzki są skierowane przede wszystkim do firm, doświadczenia biur zajmujących się przekładami podpowiadają przy tym, że branża nie ma tu wcale aż tak dużego znaczenia. Mamy do czynienia zarówno z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak i firmami medycznymi, prawnymi, zajmującymi się nowymi technologiami oraz wieloma innymi. Także zakres usług okazuje się, w związku z tym dość zróżnicowany. mamy do czynienia nie tylko z klasycznymi umowami, ale również z tłumaczeniami dokumentów firmowych, faktur, katalogów, sloganów reklamowych, korespondencji handlowej oraz różnego rodzaju sprawozdań. Modne są także akty, formularze i pełnomocnictwa oraz różnego rodzaju dokumenty niejawne. Ważna jest przy tym tak poprawność tłumaczenia, jak i skuteczność samego tekstu.

18 sierpnia 2020 Bisnes i Praca

0 Komentarze