O czym pamiętać tworząc kartę charakterystyki?

21 maja 2020 Wiadomości

Osoby prowadzące firmy zajmujące się różnego rodzaju chemikaliami często zastanawiają się nad tym, jak wygląda proces tworzenia karty charakterystyki. Dokumenty tego typu można tworzyć praktycznie od zera, często jednak przekłada się je z innych języków. Nie może być to jednak tłumaczenie bezrefleksyjny. Od karty charakterystyki oczekuje się, że będzie dopasowana do wymogów panujących w danym kraju. Dokładna znajomość wymagań, które są z nią związane sprawia, że nie ryzykujemy ani nieścisłości, ani poważnych konsekwencji, również prawnych, wiążących się z nimi. Warto pamiętać także o tym, że przepisy prawa dość szybko się zmieniają, tworząc kartę charakterystyki trzeba więc być z nimi na bieżąco.

Karta charakterystyki – podstawowe informacje

Karta charakterystyki to dokument, którego dostarczenie jest obowiązkiem spoczywającym na barkach importera lub producenta substancji chemicznych. To zbiór informacji o substancji chemicznej, której karta dotyczy, a także przegląd zasad i zaleceń odnoszących się między innymi do ich odpowiedniego przechowywania gwarantującego najwyższy poziom bezpieczeństwa, Tego rodzaju informacje sprawiają, że możliwe jest odpowiednie przygotowanie się do pracy. Pozwalają też na sprawne oszacowanie ewentualnego ryzyka, z jakim należy się liczyć korzystając z danej substancji.

Wśród danych zawartych w karcie charakterystyki możemy wymienić między innymi: informacje o składzie danej substancji, dane pozwalające na identyfikację substancji oraz zagrożeń, jakie są z nią związane, dane odnoszące się do postępowania z substancją podczas tradycyjnego kontaktu, a także wtedy, gdy dojdzie do zagrożenia życia, zdrowia lub zagrożenia dla środowiska naturalnego takiego choćby, jak jej pożar. Znajdują się tam również informacje dotyczące przepisów prawnych oraz informacje toksykologiczne.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w tworzeniu kart charakterystyki? Dowiedz się więcej na https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html  >>

Jak korzystać z karty charakterystyki?

Nie tylko tworzenie karty charakterystyki stanowi spore wyzwanie. Jej czytanie również może sprawiać trudności zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z laikiem. Już na wstępie warto zatem zweryfikować, czy karta, którą dysponujemy, pozostaje w zgodzie z rozporządzeniem REACH. Ważna jest także data wystawienia karty oraz dane dotyczące jej aktualizacji.

Możliwość przeczytania karty jest stwarzana przede wszystkim wówczas, gdy jest ona przygotowana w języku urzędowym danego państwa. Producent lub importer substancji chemicznych musi kartę przetłumaczyć, niedopuszczalna jest więc sytuacja, w której dochodzi do prób przerzucenia odpowiedzialności za tłumaczenie na te osoby, które są zainteresowane zakupem określonego produktu. To właśnie dlatego samo tłumaczenie nie może być przypadkowe. Przydaje się zwłaszcza pomoc specjalistów. Ci odpowiadają za przekład, są jednak w stanie również dostosować kartę charakterystyki do wymagań, jakie obowiązują w konkretnym państwie. Sztywne przetłumaczenie mogłoby pociągać za sobą znacznie więcej strat niż korzyści.

Oczywiście, należy pamiętać także o tym, że nie każda substancja wymaga karty charakterystyki. Warto więc sprawdzić, jaki jest jej status w kraju, do którego chcemy ją eksportować.

21 maja 2020 Wiadomości

0 Komentarze