Dotacje z UE dla nowych firm

26 czerwca 2020 Bisnes i Praca

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej pochodzące z Unii Europejskiej to forma cennej pomocy dla osób, które nie mają jeszcze do czynienia na tym polu. Wsparcie wydaje się przy tym szczególnie atrakcyjne z perspektywy osób młodych. Przeważnie mają one ciekawe pomysły na własny biznes, brakuje im jednak zasobów. Problemy ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia skłaniają ludzi młodych do prowadzenia własnej działalności i to nawet pomimo naturalnych przecież obaw, czy plan ten się powiedzie. Bezzwrotne środki przeznaczone na rozpoczęcie działalności mogą być pozyskiwane na kilka sposobów, największą popularnością cieszą się jednak te z nich, które pochodzą z funduszy unijnych.

Fundusze Europejskie

Inwestycje pochodzące z Funduszy Europejskich są tymi, z którymi w jakimś stopniu mamy do czynienia każdego dnia. Ich głównym celem jest wzrost gospodarczy, przyczyniają się jednak również do wzrostu zatrudnienia, co z kolei prowadzi do poprawy poziomu życia mieszkańców. Wsparcie przedsiębiorców to jeden z największych działów, które wydatkują środki unijne. Sama Unia Europejska jest organizacją międzynarodową i jako taka dysponuje budżetem. To właśnie z niego pochodzą środki przeznaczane na różne działania, a ich celem jest przede wszystkim niwelowanie różnic, jakie ciągle istnieją zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, jak i pomiędzy ich poszczególnymi regionami. Największą popularnością cieszą się w ich kontekście te środki, które można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstw, choć w cenie jest również te wsparcie finansowe, z którego finansuje się walkę z bezrobociem. Fundusze Unijne to także szereg inicjatyw ułatwiających znalezienie pracy, a nawet założenie własnej firmy. W tym kontekście można mówić choćby o indywidualnym planie działania pomagającym w podjęciu właściwych kroków osobom poszukującym pracy, doradztwie zawodowym oraz o szkoleniach, kursach zawodowych i studiach podyplomowych.

Więcej o tym jak pozyskać Dotacje Unijne dla nowych firm dowiesz się na https://www.a1europe.pl >>

Na czym polegają dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Pochodzące z Unii Europejskiej dotacje, które można przeznaczyć na założenie firmy cieszą się opinią najpopularniejszego sposobu finansowania zewnętrznego. Nie oznacza to jednak, że ich pozyskanie jest proste, a one same są dostępne dla każdego. Co do zasady mamy do czynienia ze wsparciem, którego nie trzeba zwracać, a więc nie można porównywać ich z klasycznymi pożyczkami oraz kredytami. Jeśli jednak uzyskamy je, a jednak nie będziemy w stanie wywiązać się z umowy, może się okazać, że pojawi się konieczność ich zwrócenia. Przeważnie mogą uzyskiwać je osoby, które nie mają jeszcze trzydziestu lat, nie uczą się i nie pracują. Przyznaje się je na podstawie analizy ich sytuacji i w oparciu o indywidualny plan działania. Co ważne, w ramach wsparcia nie zawsze otrzymuje się wsparcie na założenie własnej firmy. Pomoc może przybrać także formę doradztwa zawodowego, szkoleń oraz studiów podyplomowych, wsparcie może mieć też charakter staży oraz praktyk zawodowych. Jednorazowe środki przeznaczone na działalność gospodarczą są też pozyskiwane przez grupy zagrożone wykluczeniem zawodowym.

26 czerwca 2020 Bisnes i Praca

0 Komentarze